Poskytovaná péče

Stomatologie

Záchovná stomatologie

Nejčastější příčinou poškození zubních tkání je zubní kaz. Je způsobený bakteriální infekcí z plaku, který se opakovaně tvoří na povrchu zubů. Zatímco u dětí předškolního a školního věku jsou postiženy zejména žvýkací plošky zubů, u dospělých je to především tzv. mezizubní kaz, který vzniká nečištěním mezizubních prostor.

Neléčený zubní kaz vede k poškození zubní dřeně a v pozdějších stádiích i k tvorbě infekčního kostního ložiska v oblasti kořenového hrotu.

Ošetření:

1) Pokud zubní kaz nedosáhl zubní dřeně lze ztracenou zubní tkáň nahradit výplní. V naší ordinaci zhotovujeme:

 • fotokompozitní výplně (estetické) - do předního úseku chrupu, dle indikace i do úseku zadního
 • kapslové amalgámové výplně - od klasických amalgámových výplní hrazených zdravotní pojišťovnou se liší nejen materiálem, ale i pracovním postupem

2) Pokud zubní kaz dosáhl zubní dřeně následuje tzv. endodontické ošetření tj. ošetření kořenového kanálku: odstranění infikované zubní dřeně a zubní tkáně a následné zaplnění kořenových kanálků.

Kvalitním endodontickým ošetřením kořene se nám často podaří infekční kostní ložisko vyhojit a tím zub zachovat. V naší ordinaci provádíme nadstandardní a tedy pacientem plně hrazené endodontické ošetření, které spočívá v mechanickém a chemickém čištění infikované zubní tkáně (přístroje ke strojové endodoncii). Vlastní zaplnění kořenového kanálku spočívá v jeho hermetickém uzavření.

Zubní náhrady

Tam, kde dojde k velkému poškození zubu nebo dokonce k jeho ztrátě, následuje tzv. protetické ošetření neboli ošetření zubní náhradou.

Naše ordinace umožňuje zhotovení těchto typů zubních náhrad:

 • sólokorunky a můstky – celokeramické, metalokeramické, fazetované.
 • snímací zubní náhrady - částečné, celkové.
 • zubní náhrady na implantáty.

Ošetření v anestézii

Některé výkony prováděné zubním lékařem mohou být bolestivé a to také individuálně ze strany pacienta. Máme však k dispozici prostředky, které nám umožňují zajistit, aby stomatologické ošetření bylo bezbolestné.

Samozřejmostí je v lokální anestézii provádět i běžné stomatologické ošetření a nejen výkony chirurgické.


Dentální hygiena

 • vstupní vyšetření (zhodnocení stavu zubů a dásní, úroveň dentální hygieny, hodnocení rtg snímků v rámci DH)
 • GBT (Guided Biofilm Therapy)
 • odstranění pigmentací (káva, čaj, cigarety, víno apod.)
 • instruktáž dentálních pomůcek
 • aplikace dentálního šperků
 • ošetření citlivostí krčků (aplikace laku)
 • bělení zubů (domácí, ordinační, kombinované)
 • starostlivost o implantáty a protetické práce

Co si přinést na první návštěvu?

Na první návštěvu dentální hygieny si doneste všechny pomůcky, které používáte. Nekupujte nic nového. Právě dentální hygienistka vám poskytne informace o dentálních pomůckách, Vašeho zubního kartáčku, ukážeme správnou techniku čištění na modelu nebo rovnou v dutině ústní s ohledem na stav zubů, dásní a zručnosti. Vybereme vhodnou tvrdost a tvar zubního kartáčku. Nedílnou součástí dentální hygieny je mezizubní čištění – ať používáte mezizubní kartáčky nebo různé druhy dentálních nití nebo jste ještě nezačali – nevadí, vše si zkusíme a ukážeme individuálně pro vás.Implantologie

Implantací rozumíme náhradu zubu, několika zubů, event. zubů celé čelisti titanovými implantáty zavedeným do kosti horní či dolní čelisti. Na titanovou náhradu zubu se zhotoví korunka, můstek, event. rozsáhlejší náhrada. Tímto způsobem je možné nahradit ztrátu zubů bez nutnosti brousit zdravé zuby a spojovat je v můstek, je možné výrazně zlepšit kvalitu života pacienta změnou snímací náhrady za náhradu pevnou.

Jedná se o výkon ambulantní prováděný v místním znecitlivění. Naše praxe při ošetření pacientů implantáty využívá týmovou spolupráci implantologa, zubního technika a stomatologa-protetika.

Používáme švýcarský implantologický systém firmy Straumann, který patří mezi světovou špičku. Byl vytvořen a je dále zdokonalován mezinárodním týmem odborníků mnoha oborů skupiny ITI (International Team for Implantology).

Jedná se o titanové zubní implantáty ve tvaru válce plně nahrazující ztracený zub nebo skupinu zubů. Titanový implantát se speciální úpravou povrchu je výborně přijímán lidským organismem a redukuje dobu vhojení na 4 - 6 týdnů.

Náhrada jednoho zubu

Náhrada jednoho zubu

Náhrada skupiny zubů

Náhrada skupiny zubů

Náhrada bezzubé čelisti


Stomatochirurgické výkony

Provádíme všechny typy ambulantních chirurgických výkonů na zubech, čelistních kostech a měkkých tkáních dutiny ústní, které nevyžadují pobyt v nemocnici.

Jedná se například o:

 • jednoduché extrakce zubů
 • mnohočetné extrakce zubů
 • komplikované extrakce neprořezaných zubů moudrosti, zubů nadpočetných či zubů nepříznivě uložených
 • resekce kořenových hrotů
 • odstranění cyst kostí i měkkých tkání
 • odstranění nezhoubných nádorů sliznice dutiny ústní a rtů
 • implantace zubních implantátů a augmentace, tzn. doplnění chybějící kosti pomocí tělu cizích i tělu vlastních materiálů


Ortodoncie

 Pro Váš krásný úsměv udělala ORTODONCIE v posledních letech velký krok dopředu. Získat sebevědomý úsměv je dnes proto mnohem rychlejší a snadnější než kdy dříve...

Ortodoncie se jako specializovaný obor stomatologie zabývá diagnózou, prevencí a léčbou nepravidelností v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí, a to jak v dětském, tak i v dospělém věku. Cílem ortodontické terapie je estetický a funkční chrup. Naším cílem je dosažení takového chrupu u pacientů napořád.

Naše pracoviště se specializuje nejen na léčbu fixními aparáty, nabízíme Vám kompletní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé pomocí snímacích i fixních rovnátek, včetně ortodonticko-chirurgické léčby čelistních anomálií. Klademe důraz na dobrou diagnostiku, k tomu využíváme nových technologií: 3D-scan zubů a čelistí, 3D-rentgen a 3D fotoaparát. Profesionalita, individuální přístup a přání pacienta jsou pro nás nejvyšší priority.

Péči o pacienty zajišťuje tým lékařů a sester pod vedením MUDr. Martina Kotase Ph.D.orto

Na konzultaci se můžete objednat bez jakéhokoliv doporučení na čísle 733 291 942.

Více informací, časté dotazy a výsledky naší práce si můžete prohlédnout na našich stránkách km-orto.cz

 

Ortognátní chirurgie

      Pro léčbu čelistních vad samotná rovnátka nestačí a je proto potřeba kombinovat ortodontickou léčbu s léčbou chirurgickou. Předností našeho pracoviště je diskrétní a individuální přístup. Po vstupním vyšetření a diagnostice čelistní anomálie je pacient pozván do naší ortognátní poradny a má tak jedinečnou možnost konzultovat léčebný postup za přítomnosti ortodontisty, který chirurgický zákrok plánuje a pacienta ortodonticky připravuje, a zároveň čelistního chirurga, který operaci provádí.

      Cílem ortognátní chirurgie je taková korekce čelistí, při které se dosáhne pravidelného skusu a harmonického vzhledu obličeje. Zákrok probíhá v celkové anestezii a spočívá v úpravě postavení horní či dolní čelisti (nebo obou) do požadované a předem naplánované polohy a její zafixování pomocí titanových dlah a šroubů.

Ortodontická léčba spolu s chirurgickou korekcí trvá v průměru dva roky. Samotné operaci čelistní anomálie předchází ortodontická příprava chrupu pomocí fixního aparátu. Aparát zůstává nasazen během operace i po ní a to až do úplného ukončení ortodontické léčby.

Ortodontická příprava, plánování a provedení ortognátní chirurgie vyžaduje velice úzkou interdisciplinární spolupráci ortodontisty a čelistního chirurga. Naše pracoviště funguje v osvědčenému týmu MUDr. Martina Kotase, Ph.D. a MUDr. et MUDr. Ondřeje Liberdy, Ph.D. již několik let a má na poli ortognátní chirurgie skvělé výsledky.

Při provádění chirurgických korekcí spolupracujeme s klinikou ústní a čelistní chirurgie při FN v Brně – Bohunicích. Výhodou tohoto fakultního pracoviště je, že zákrok zde je hrazen z veřejného zdravotnictví. Finanční spoluúčast pacienta je tak poměrně nízká. Nevýhodou ovšem je delší čekací lhůta na termín operace. Naše pracoviště proto navázalo spolupráci s privátním zařízením SURGAL v Brně, můžeme tak našim pacientům nabídnout mnohem vyšší komfort a úroveň péče a zároveň vyjít vstříc s termínem operace.

Mandibular Advancement

Ukázka posunu dolní čelisti: Mandibular Advancement