Ortognátní chirurgie

Ortognátní chirurgie

      Pro léčbu čelistních vad samotná rovnátka nestačí a je proto potřeba kombinovat ortodontickou léčbu s léčbou chirurgickou. Předností našeho pracoviště je diskrétní a individuální přístup. Po vstupním vyšetření a diagnostice čelistní anomálie je pacient pozván do naší ortognátní poradny a má tak jedinečnou možnost konzultovat léčebný postup za přítomnosti ortodontisty, který chirurgický zákrok plánuje a pacienta ortodonticky připravuje, a zároveň čelistního chirurga, který operaci provádí.

      Cílem ortognátní chirurgie je taková korekce čelistí, při které se dosáhne pravidelného skusu a harmonického vzhledu obličeje. Zákrok probíhá v celkové anestezii a spočívá v úpravě postavení horní či dolní čelisti (nebo obou) do požadované a předem naplánované polohy a její zafixování pomocí titanových dlah a šroubů.

Ortodontická léčba spolu s chirurgickou korekcí trvá v průměru dva roky. Samotné operaci čelistní anomálie předchází ortodontická příprava chrupu pomocí fixního aparátu. Aparát zůstává nasazen během operace i po ní a to až do úplného ukončení ortodontické léčby.

Ortodontická příprava, plánování a provedení ortognátní chirurgie vyžaduje velice úzkou interdisciplinární spolupráci ortodontisty a čelistního chirurga. Naše pracoviště funguje v osvědčenému týmu MUDr. Martina Kotase, Ph.D. a MUDr. et MUDr. Ondřeje Liberdy, Ph.D. již několik let a má na poli ortognátní chirurgie skvělé výsledky.

Při provádění chirurgických korekcí spolupracujeme s klinikou ústní a čelistní chirurgie při FN v Brně – Bohunicích. Výhodou tohoto fakultního pracoviště je, že zákrok zde je hrazen z veřejného zdravotnictví. Finanční spoluúčast pacienta je tak poměrně nízká. Nevýhodou ovšem je delší čekací lhůta na termín operace. Naše pracoviště proto navázalo spolupráci s privátním zařízením SURGAL v Brně, můžeme tak našim pacientům nabídnout mnohem vyšší komfort a úroveň péče a zároveň vyjít vstříc s termínem operace.

Mandibular Advancement

Ukázka posunu dolní čelisti: Mandibular Advancement