Implantologie

Implantologie

Implantací rozumíme náhradu zubu, několika zubů, event. zubů celé čelisti titanovými implantáty zavedeným do kosti horní či dolní čelisti. Na titanovou náhradu zubu se zhotoví korunka, můstek, event. rozsáhlejší náhrada. Tímto způsobem je možné nahradit ztrátu zubů bez nutnosti brousit zdravé zuby a spojovat je v můstek, je možné výrazně zlepšit kvalitu života pacienta změnou snímací náhrady za náhradu pevnou.

Jedná se o výkon ambulantní prováděný v místním znecitlivění. Naše praxe při ošetření pacientů implantáty využívá týmovou spolupráci implantologa, zubního technika a stomatologa-protetika.

Používáme švýcarský implantologický systém firmy Straumann, který patří mezi světovou špičku. Byl vytvořen a je dále zdokonalován mezinárodním týmem odborníků mnoha oborů skupiny ITI (International Team for Implantology).

Jedná se o titanové zubní implantáty ve tvaru válce plně nahrazující ztracený zub nebo skupinu zubů. Titanový implantát se speciální úpravou povrchu je výborně přijímán lidským organismem a redukuje dobu vhojení na 4 - 6 týdnů.

Implantát s nasazenou korunkou

Náhrada jednoho zubu

Náhrada jednoho zubu

Náhrada skupiny zubů

Náhrada skupiny zubů

Náhrada bezzubé čelisti